• Search 
  • Business Name:
  • By Telephone:
  • Location:

Rajasthan Madarsa Board (RMB), Jaipur

Rajasthan Madarsa Board Bhawan, Dr. Radhakrishanan Shiksha Sankul
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur
Rajasthan
Telephone: +91 - 141 - 2702477, 2702528, 2709715
E-Mail
: raj.madars[email protected]rajasthan.gov.in, rajmadarsaboard@gmail.com
Website
: minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard

Department of Minority Affairs, Government of Rajasthan